Manuals

LiPo Flight battery 340 - 30C - 7.4V (Align T-Rex 150)

(#79088)

 

File: 528 KB, 79088.pdf
 

H4 Gravit Nano Quadrocopter 2.4 Ghz

(#220703)

 

File: 2 MB, 220703.pdf
 

LiPo Power Pack 3800 - 7.4V - 30C - Multi Plug Hardcase

(#430215)

 

File: 729 KB, 430215.pdf
 

LiPo Hyper Pack 4800 - 7.4V - 30C - Multi Plug Hardcase

(#430216)

 

File: 729 KB, 430216_en.pdf
 

ZR.21X Spec.3 Nitro Competition Engine

(#32112)

 

File: 1 MB, 32112.pdf
 

Deep Blue 420 Race Boat 2.4GHz ARR

(#310104)

 

File: 2 MB, 310104.pdf
 

Gravit Micro 2.0 Quadrocopter 2.4 Ghz

(#220702)

 

File: 5 MB, 220702.pdf
 

LRP XTEC RX-pack Hump 2/3A NiMH - JR - 6.0V - 1600mAh

(#430601)

 

File: 490 KB, 430601.pdf
 

LRP XTEC RX-pack Straight 2/3A NiMH - BEC - 6.0V - 1600mAh

(#430602)

 

File: 490 KB, 430602_en.pdf
 

LRP XTEC RX-pack Straight 2/3A NiMH - JR - 6.0V - 1600mAh

(#430603)

 

File: 490 KB, 430603_en.pdf
 

 

LRP XTEC Race pack Hump 2/3A NiMH - Micro - 7.2V - 1600mAh

(#430605)

 

File: 486 KB, 430605_en.pdf
 

 

LRP XTEC Race pack Stick 2/3A NiMH - Micro - 7.2V - 1600mAh

(#430607)

 

File: 486 KB, 430607_en.pdf
 

LRP XTEC 1/5 RX-pack Hump SubC NiMH - Tamiya/JR - 6.0V - 4000mAh

(#430608)

 

File: 490 KB, 430608_en.pdf
 

 

LRP XTEC RX-pack Hump 2/3A NiMH - BEC - 6.0V - 1600mAh

(#430600)

 

File: 490 KB, 430600_en.pdf
 

Pulsar Touch Competition System

(#41556)

 

File: 1 MB, 41556.pdf